2009-04-18

Tingsrätten aka Tärningsrätten

Såg ett ruggigt videoinslag gjort av bland annat Henrik Alexandersson om rättsäkerheten i Sverige. Det handlar om brister i Tingsrätten och dess tillvägagångssätt. Slå en kik på den om du inte redan gjort det.I tingsrätten sitter alltså så kallade nämndemän och dömer. Dessa är vanliga lekmän utan någon som helst utbildning i juridik. De är i nästan alla fall politiker tillsatta av politiker (och deras politiska pariter).

Måste nämna några ruggiga fakta ur filmen:
"En av fyra nämndemän anser att om bevisen är svaga, då kan man ändå fälla, men ge ett mildare straff."

(Källa: Diesen, Lekmen som domare)
Smaka på den. Om man tvivlar på att någon är skyldig så ska man alltså för säkerhets skull döma denna men ge personen ett lägre straff som kompensation. 25% av nämdemän resonerar på detta sätt.
"I princip alla nämndemän utses av de politiska partierna.
Hälften av dessa säger sig vilja döma utifrån sina politiska åsikter.
En tredjedel säger sig göra det."

(Källa: Rundkvist, Stockholms Universitet, 1995)
Att de ens vill göra det är skärmmade nog. Att de sedan gör det är katastrofalt. Så en tredjedel av våra "domare" väger alltså in sin egen politiska tro när de dömer människor till straff som kan ha livsgående konsekvenser.

Så, nu har tingsrättens lekmen kastat tärningen i målet om The Pirate Bay, efter ordentligt lyssnat på upphovsrättslobbyn. Utgången blev pinsam. Upphovsrättslobbyn klappar sig förnöjt på magen (som efter en stor portion stekt sparv) och siktar in sig på fler nya mål. Men allvarligt, de har inte vunnit något alls. Domen kommer inte träda i kraft på flera år (efter flera överklagningar). Under tiden kommer människor fortsätta som de alltid gjort - kanske till och med mer så. Fildelarna har fått några martyrer och ilskan fokuserar ännu mer på den gemensamma fienden, mediabolagen. Istället för att värna om sina kunder så retar de dem till ren ilska. Hur de än beteer sig nu kommer ilskan bita tillbaka.

Slutligen vill jag gratulera Piratpartiet till ytterligare några tusen medlemmar på bara några timmar. Jag tror ni kommer in i EU-parlamentet i vår. All lycka och välgång!

Inga kommentarer: